SL Project Name Address Size Handover
01  Basic Majid Mansion Plot No-07/A, Road No-36,Gulshan, Dhaka 3000 24-Dec
02 Basic Nigar Palace Plot No:31,Road-12, Block No-H, Banani, Dhaka 2430 21-Dec
03 Basic M.K. Palace Cha-93/3/A & Cha-95/B/2, Gopipara, Badda. 1350 24-Dec
04 Basic AR Homes 248, Middle Basabo, Ohaka 1100 23-Mar
05 Basic Parveen Halim Palace Plot #38, Road # 19, Sector # 14, Uttara, Dhaka 2200 24-Dec
06 Basic Salam Mansion Plot# C-41,Road#02,Block#C,Aftabnagar 1200 22-Jul
07 Basic Lake View Hatirjeel 2500 21-Dec
08 Basic Lotus Plot#23&24,Road#3&4,Block#A,Section#02,Mirpur 1250 22-Jan
09 Basic Saleha Bhaban Plot#02.Road#06,Block#A,Section#11,Pallabi,Mirpur,Dhaka 1250 22-Jan
10 Basic Adiba Plot#25,Road#07,Sector#10,Uttara,Dhaka 2100 22-Jan
11 Basic Hamida Plot#04,Block#6,Pallabi,Mirpur 1300 21-Dec
12 Basic Rashida Garden Plot-281,Road-09,Block-D,Bashundhara,Dhaka 1900 23-Apr
16 Basic PRR Heights 620,BaroMoghbazar.Dhaka. 1100 23-Mar
17 Basic Holiness Home Ta-134/7/1,Middle Badda,Dhaka 1250 23-Dec
18 Basic Cherry Blossom 111&112southGoran,Dhaka. 1310 Ready
19 Basic Shamsher Palace 54,Middle Basabo,Dhaka 1200 23-Apr
20 Basic Korobi Plot#02,Road#Avenue-2,Block#A,Section# 11,Mirpur.Dhaka 1250 Ready
21 Basic Sunrise Plot#E-9&D-1,Road#03,Block-E&D,Aftabnagar,Dhaka 1400 Ready
22 Basic Monowara Garden Sha-36/B.MiddleBadda,Adarshanagar,Dhaka. 1375 23-Mar
23 Basic Primrose 357/3,  Madhubagh,Moghbazar.Dhaka 1280 22-Feb
24 Basic Sunny Dell Plot#35and35/B,NorthBasabo,Dhaka 1200 21-Oct
25  Basic Rowshni Villa 50,SiddheswarlRoad,Ramna,Dhaka 1600 Ready
27 Basic Naz Garden Plot#155,Road #04,Bashundhara,Dhaka. 2250 Ready
28 Basic Nasima Nibash Plot#264,Block#J,Bashundhara,Dhaka. 2150 22-May
29 Basic Malek Mansion Holding-285/3&285/4,NorthShahjahanpur,Dhaka 1580 22-Jun
30 Basic Firoz Khan Palace Cha-21&Cha-21/1,North Badda,Dhaka. 1300 23-Mar
31 Basic Biva Palace 74.CentralBasabo,Dhaka 1300 22-Oct
32 Basic Eridanus 34/B,EastBasabo,Dhaka 950 21-Oct
33 Basic Bhawal Plot# 28,29&29/1,WestMallbagh,Dhaka. 1375 22-Dec
34 Basic Mangal Nibash 2ShaharKhigoan(Sepahibagh). 1350 22-Jul
35 Basic Mahmuda Niloy Plot#17,Avenue-01,Block#F,Section#02,Mirpur. 1800 22-Jul
36 BasicTayamun Palace 3/5,EastRampura,Dhaka 1300 23-Mar
37 Basic Holiness Homes Ta-13417/1,MiddleBadda,Dhaka 1250 23-Apr
38  Basic Neelachal Plot#12&14,Road#7,Block #E,Banasree,Dhaka. 1320 23-Jun
39 Basic Dunia 29/5/C,BabarRoad,Mohammadpur 1940 23-Aug
40 Basic Shamsher Palace 54,MiddleBasabo,Dhaka 1200 23-Apr
41 Basic Saaj Garden PlotNo-06,Road-08.SectorNo.03,Ullara.Dhaka 2800 24-Dec
42 Basic Shah Plot#581,Road#07,BaitulAmanHousingSociety,Adabar.Dhaka 1250 23-Dec
43 Basic Mazhar Castle Plot46/A,RobindraSharonl,Uttara 2300 24-Jan
44 Basic Aljan PlotNo. 232,Block-BofBashundharaRJA,Dhaka 1600 24-Dec
45 Basic Manoshi 221,OuterCircularRoad,Moghbazar,Dhaka 1250 24-Dec
46 Basic Rahman Heritage Plot-A/32,Block#A,Road#01,Niketon,Dhaka 2070 23-Dec
47 Basic Sojib Tower Plot-E/15&E-17,MainRoad,AvenueRoad,Aftabnaga,Dhaka 1500 24-Dec